Call Us: (+355) 422 53671

Publications

Guidebook: Unlock the cultural  heritage in Vlora Region

This guidebook was drafted within the project “Cultural Heritage, the gateway to the sustainable tourism of the Albanian Riviera”, implemented by the Institute of Public and Private Policies (IP3) and with the financial support of the Agency for Civil Society Support (ASCS).  

 

Udhërrëfyes: Zbulo trashëgiminë kulturore në Qarkun e Vlorës!

Ky udhërrëfyes u hartua në kuadër të projektit “Trashëgimia kulturore, porta drejt turizmit të qëndrueshëm të Rivierës Shqiptare”, zbatuar nga Instituti i Politikave Publike dhe Private (IP3) dhe me mbështetjen financiare të Agjencisë për Mbështetjen e Shoqërisë Civile (AMSHC).

 

Guidebook - A beautiful journey in history and nature - Vlorë - Thesprotia Region

This guidebook was published in the framework of the project: “Promoting the Region as a unique destination for cultural Experience and historical tourism”, financed by Interreg IPA II CBC program Greece – Albania 2014-2020

 

 

Accursed Cultour Guidebook

This publication promotes the Accursed Mountains region through a Cultural Tour of cultural heritage monuments, ancient legends and myths, songs and dances, local cuisine and handicrafts. It was financed by Regional Cooperation Council RCC project that is funded by European Union.

Magjia e lartësive të panjohura - Alpet Shqiptare

Broshura pasqyron elementet kryesore të alpeve tona, me gojëdhënat, mitologjinë, traditat, monumentet historike e natyrore, festat e kulinarinë karakteristike, me synim informimin e vizitorëve mbi tashëgiminë e pasur të zonës.

   

 

 

 

Our Partners